Doporučená výbava pre prípravu podkladu

Brúsenie, čistenie - tanierová elektrická brúska s výkonom minimálne 1500 W, príslušné brusivo zrnitosti 16 alebo 24 a 40, vhodný vysávač, oceľová škrabka

Oprava trhlín - rozbrusovačka, oceľové svorky

Napúšťanie - molitanový valček

Stierkovanie - ručné elektrické miešadlo, vhodná nádoba, odmerná nádoba, plochá stierka s vymeniteľnými zubovými lištami alebo oceľové hladítko, obuv s hrotmi, odvzdušňovací valček

Meranie rovinnosti - 2-metrová meracia lata s vodováhou, merací klinok

Meranie tvrdosti - prístroj na vrypovú skúšku

Meranie vlhkosti podkladu - príložný elektrický vlhkomer, CM prístroj

Meranie teploty podkladu - príložný teplomer