Poter sa pred začiatkom každej pokládky parkiet (aj v letnom období) vyhreje. Rovnako aj pri obnovení starého prevedenia, ak sa bude pokládka realizovať na starý poter, na ktorom už boli položené iné druhy parkiet. Pri čerstvom poteri sa nemá začať s vyhrievaním skôr ako po 21 dňoch.

Pri vyhrievaní sa teplota vykurovacieho média zvyšuje denne o cca 5°C až po dosiahnutie plného (maximálneho) vykurovacieho výkonu. Táto maximálna teplota musí trvať minimálne jeden deň na centimeter hrúbky vyhrievaného poteru a udržuje sa bez nočného poklesu teploty vykurovacieho média. Celý cyklus od začiatku vykurovania by mal trvať minimálne 21dní. Zníženie vykurovania sa má rovnako ako zvyšovanie teplôt, vykonávať po cca 5°C. V priebehu vyhrievania a vychladzovania poteru sa priestor v pevných intervaloch krátko vetrá, pričom sa má pokiaľ možno zabrániť prievanu. Pretože meranie vlhkosti poteru, z dôvodu možného poškodenia vykurovacieho potrubia alebo inštalácie odporového el. vykurovania nie je možné, prináša každý deň vykurovania navyše väčšiu istotu. Na vykurovanej ploche podlahy nemá byť skladovaný žiadny stavebný materiál a nemá dochádzať k žiadnemu inému zakrytiu podlahy.

Pre pokládku je potrebná teplota povrchu poteru cca 15 až 18°C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%.Po ukončení pokládky sa nemá uvedená teplota a vlhkosť meniť po dobu štyroch až piatich dní. Pri mozaikových parketách sa odporúča dodatočné vyhriatie poteru pred brúsením a lakovaním povrchu dreva pri teplote vykurovacieho média cca 40 °C po dobu minimálne sedem dní.

Grafické znázornenie vykurovania poteru o hrúbke 100 mm

Screen Shot 2020-03-24 at 5.45.33 PM.png